News

 
We Surf – We Help! Srí Lanka!

8. 1. 2018

V minulém roce uspořádal Surf-Trip svou první oficiální sbírku schválenou českými úřady, a to na pomoc zaplavené Srí Lance. Děkujeme všem, kdo se do ní zapojili a zaslali dar na pomoc lidem postiženým povodněmi. Přečtěte si, jak to dopadlo!

Jsme rádi, že po velmi hektickém podzimu a všeobecném předvánočním shonu můžeme dát dohromady informace o tom, jak vše probíhá, jak se s finančními prostředky ve sbírce nakládá a co nás čeká dál.

Úvodem máme malé shrnutí. Na sbírkový účet 279858708 / 0300 přišlo v průběhu loňského roku více jak 75 000 Kč od lidí, kteří se do sbírky zapojili. K této částce Surf-trip přidal dalších 25 000 Kč. Tyto peníze byly odeslány na srílanský účet v rupiích tak, aby vše odpovídalo českým zákonům a ročnímu vyúčtování veřejné sbírky, které nás čeká v půlce května. Díky dárcům se nashromáždilo 680 000 srílanských rupií, což je neuvěřitelný balík peněz! Na jednu stranu je skvělé, že jsme takové peníze vybrali, na druhé straně s nimi vzniká velká odpovědnost a rozhodnutí, komu a jak tyto peníze rozdělit.


Srí Lanku po povodních jsme poprvé navštívili v červenci. Projeli jsme část postižené oblasti, kde už to jako po katastrofě nevypadalo, ale uvnitř domů byly následky velmi zřetelné, všude byly podmáčené zdi a zničení nábytek. Navštívili jsme pár rodin a nakoupili jim šicí stroje a ledničky. (O tom, jak vše probíhalo, si můžete přečíst zde).

V červnu jsme z celkově vybraných peněz použili částku 170 000 rupií. Při této „pilotní“ pomoci jsme přišli na několik důležitých věci.

  • Pokud dáte lidem na Srí Lance peníze, tak nekoupí věci, co potřebují (jako třeba ledničku), ale pořídí si drahé dřevěné židle nebo stolek pod televizi.
  • Pokud se jich zeptáte, co by potřebovali a co by jim pomohlo, tak vidí spásu v novém Iphonu.
  • Pokud jim to rozmluvíte a přijdete na to, co opravdu potřebují, tak veškeré vybavení domu (sporák, pračka, lednička, odsávač vlhkosti) je o cca 30 – 40% dražší než v Evropě. (A to je důvod, proč je na letišti v příletové hale v Duty Free shopech tolik ledniček a spotřebičů:)

Na začátku prosince postihla Srí Lanku další přírodní katastrofa v podobě malého cyklonu, který zasáhl hlavně jižní oblast ostrova, kde je i náš Surf House.  Tento cyklón nám během vteřiny vyřešil problém,  zda-li pokácet nebo nepokácet stromy před domem a střechu opravit  před Vánocemi nebo až po Vánocích.

Nic hrozného se  nestalo, za to jsme viděli, jak na Srí Lance fungují například pojišťovny v jejich plnění slibů (ano, tušíte správně – nefungují) a jak reaguje místní samospráva. Každá oblast má úředníka, který pomáhá lidem v komunikaci s úřady. Když nastane nějaké živelná pohroma, tak tento technik objíždí poškozené,  odhaduje škody a případnou finanční náhradu, kterou může vláda poškozeným poskytnout. A právě tento systém nám ukázal, jak spravedlivě rozdělit peníze z naší sbírky We Surf - We Help.

Na základě podobných seznamů z května, které obsahují podrobný popis škody, finanční částku na její odstranění, jméno postižené rodiny a adresu, jsme vybrali několik rodin, kterým jsme anonymně pomohli. Tento způsob pomoci jsme nakonec zvolili proto, že lidská závist na Srí Lance, stejně jako kdekoliv jinde, je všudypřítomná a je opravdu těžké někomu pomoci a někomu ne. Se seznamu jsme vybrali ty rodiny, které kvůli vodě přišli o jejich domácí „bussines“, protože byla poškozena jejich domácí dílna, výrobní stroje a nářadí. Některé zařízení stačilo opravit a servisovat, jiné muselo být nahrazeno novým.

Za částku 460 300 rupií jsme zaplatili například:

  • servis stroje na přesívání koření, kterému se zničil motor
  • opravu vysokorychlostního tkalcovského stavu
  • nový plynový vařič pro rodinnou restauraci
  • novou pilu a opravu motoru u soustruhu v dřevařské dílně
  • nové nádrže na vodu pro zemědělskou farmu
  •  nové keříky s čajem, které byly vyplaveny, na malé čajové farmě

Seznam takto nakoupeného vybavení, oprav a nákupu strojů je opravdu dlouhý, můžete jej vidět na přiložených fotkách. Nebyla by to ale Srí Lanka, aby to, co jsme udělali, bylo správně :) V naší vesnici mezi místníma kolují různé fámy, co že jsme se těmi penězi ze sbírky udělali, když je nedostal nikdo z nich. Zde je nutno poznamenat, že v oblasti Surf Housu žádná potopa nebyla. 

Ano, víme, že byli zasaženi příbuzní místních lidí. Přesto jsme se rozhodli s penězi naložit tímto způsobem, aby někdo nemohl tvrdit, že někomu jsme pomohli a někomu ne. Věříme, že ti z vás, co do naší sbírky přispěli, chápou, že jsme zvolili správnou cestu. Děkujeme.

A dál? Dál z toho plyne pro nás velké poučení. Pomáhat není vůbec jednoduché. A získat povolení na veřejnou sbírku v Česku už vůbec ne :) Každopádně na základě zkušeností, které jsme získali tím, že jsme objížděli postižená místa a mluvili s lidmi, jsme si uvědomili, že škody nelze pouze napravovat. Srí Lanka až do nedávné doby byla zemí, kde se až tak moc přírodních katastrof nestávalo. Ale klimatické změny mohou za to, že počasí zde opravdu „blázní“ a povodně, sesuvy půdy, sucha, přívalové deště zde budou častější a častější. (O ničivé tsunami se není třeba ani zmiňovat.) Bohužel kvůli chybějícím zkušenostem lidé neví, jak těmto katastrofám předcházet a jak se zachovat, když taková nastane nebo se blíží. Tak nám vzniká začarovaný kruh neustálých oprav, nakupování nových věcí a neřešení preventivních opatření. 

Díky tomu, že se kousek od Surf-Trip Surf Housu nachází jedna ze tří největších univerzit na Srí Lance, jsme se ve spolupráci s Katedrou přírodních věd rozhodli připravit a financovat projekt „disaster management“. Ten vychází právě z toho, že je třeba lidi informovat a vzdělávat v tom, jak být na přírodní pohromy připraveni a jak jim předcházet.

Do tohoto projektu je také zapojeno OSN, protože události posledních deseti let ukazují, že vzdělávání v této oblasti je na Srí Lance opravdu nutné. Velkou roli v tomto projektu má také vzdělávání o třídění odpadu a nakládání s odpadem, což byla jedna z našich podmínek, při přípravě tohoto projektu.

Sbírka We Surf – We help, kterou jsme zahájili v loňském roce, stále běží.  Finance které zašlete na náš sbírkový účet 279858708 / 0300 půjdou na přípravu a realizaci toho projektu. Je to nejen běh na dlouhou trať, ale také naděje na pomoc a řešení „malých“ lidských problémů a osudů těch, co pomoc potřebují. Děkujeme vám za pomoc a spolupráci.blog comments powered by Disqus